Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διατήρηση πελατολογίου

Καμπάνιες συμπληρωματικών πωλήσεων

Καμπάνιες ενεργοποίησης παλαιών πελατών

Καμπάνιες αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών

Καμπάνιες καταγραφής χαρακτηριστικών κοινού

Δημοσκοπήσεις

Διεξαγωγή δημοσκοπήσεων

Διεξαγωγή εκστρατειών πολιτικών κομμάτων

Έρευνες αγοράς – συνηθειών κοινού

Έρευνες αναγνωσιμότητας

Ανάπτυξη πωλήσεων

Πωλήσεις μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (outbound)

Παραγγελιοληψία (inbound )

Προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών

B2B λύσεις πωλήσεων

Β2C λύσεις πωλήσεων

Λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Scroll to Top