Θέσεις Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Call Center Agent

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απολυτήριο Λυκείου

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Διαπραγματευτικές ικανότητες

Ομαδικό πνεύμα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ

Bonus παραγωγικότητας

Συνεχής καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση

Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Προοπτικές εξέλιξης σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό

Στείλε το βιογραφικό σου

Scroll to Top