Διατήρηση πελατολογίου​
Ανάπτυξη πωλήσεων
Δημοσκοπήσεις
 • Καμπάνιες συμπληρωματικών πωλήσεων

 • Καμπάνιες ενεργοποίησης παλαιών πελατών

 • Καμπάνιες αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών

 • Καμπάνιες καταγραφής χαρακτηριστικών κοινού

 • Πωλήσεις μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (outbound)

 • Παραγγελιοληψία (inbound )

 • Προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών

 • B2B λύσεις πωλήσεων

 • Β2C λύσεις πωλήσεων

 • Λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών

   

   

   

 • Διεξαγωγή δημοσκοπήσεων

 • Διεξαγωγή εκστρατειών πολιτικών κομμάτων

 • Έρευνες αγοράς – συνηθειών κοινού

 • Έρευνες αναγνωσιμότητας