ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πώς η εταιρία μας προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρία FIRST DIAL TELECOMMUNICATIONS

Διεύθυνση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 78-80 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Στοιχεία επικοινωνίας: info@firstdial.gr

 

2. Σκοποί επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τους κάτωθι σκοπούς:

Α.  Να σας παρέχουμε υπηρεσίες βάσει της μεταξύ μας σύμβασης.

Β.  Να επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε από εμάς, και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της παραγγελίας σας

Γ. Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Επίσης προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλων εταιριών που εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν (συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων και προσφορών που έχουμε εξασφαλίσει για τους πελάτες μας).

Δ. Επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας

 

3. Κατηγορίες δεδομένα που συλλέγουμε

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από το σκοπό επεξεργασίας για τον οποίο τα συλλέγουμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα τα οποία εσείς μας παρέχετε και είναι αναγκαία για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο,  συλλέγουμε επίσης και επεξεργαζόμαστε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία σε περίπτωση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ως προς τους σκοπούς επεξεργασίας Α  και Β τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης, όπως τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη συμβάσεων

Στοιχεία τιμολόγησης

Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ως προς το σκοπό επεξεργασίας Γ τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Ημερομηνία γέννησης,

Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ως προς το σκοπό επεξεργασίας Δ τα ακόλουθα:

ΙP από την οποία εισήλθατε

Περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, δηλαδή ποιες καρτέλες επισκεφθήκατε και για πόσο χρονικό διάστημα.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Δεν γίνεται προσπάθεια εξατομίκευσης του περιηγητή.

 

4. Νομική βάση επεξεργασίας

Για το σκοπό Α:   άρθρο 6 παρ. 1 περ β ΓΚΠΔ 2016/679

Για το σκοπό Β:   άρθρο 6 παρ. 1 περ α ΓΚΠΔ 2016/679

Για το σκοπό Γ:   άρθρο 6 παρ. 1 περ α ΓΚΠΔ 2016/679

Για το σκοπό Δ:   άρθρο 6 παρ. 1 περ ε ΓΚΠΔ 2016/679: έννομο συμφέρον η παρακολούθηση της απόδοσης και η βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας.

 

 

 

 

4. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή την παροχή οποιαδήποτε υπηρεσίας έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει.

Προς το σκοπό επεξεργασίας  Α και Β ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.

Εταιρίες που έχουν αναλάβει να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με την διεκπεραίωση ή την σύμβαση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Προς το σκοπό επεξεργασίας Γ ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με συνεργαζόμενες εταιρίες, τις οποίες επιλέγουμε βάσει όλων των σχετικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και κανόνων που θέτει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Προς το σκοπό επεξεργασίας Δ ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με συνεργαζόμενες εταιρίες, τις οποίες επιλέγουμε βάσει όλων των σχετικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και κανόνων που θέτει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα σε οιονδήποτε, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωση σε νόμιμες υποχρεώσεις μας (π.χ. τις υποχρεώσεις μας προς τις φορολογικές αρχές) καθώς και εκτός εάν μας ζητηθεί από αρμόδια Αρχή ή κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από την απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας και για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες.

 

5. Μέτρα Ασφαλείας που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 

 

 

 

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ισότοπός μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί αληθή και ακριβή προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και φέρει ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας προκύψει από τη χρήση αναληθών ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων.

 

 

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

 

Ως προς τους σκοπούς επεξεργασίας Α, Β και Γ, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται ένα έτος αφότου επισυμβεί παραγραφή κάθε αστικής αξίωσης που μπορεί να προέλθει από τη σχέση μας.

Ως προς το σκοπό επεξεργασίας Δ, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται τον Ιανουάριο του μεθεπόμενου έτους της χρήσης τους (δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας από 01/01/2019 έως 31/01/2019 θα διαγραφούν τον Ιανουάριο του 2021 κ.ο.κ.)

 

7. Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων:

 

Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα.

Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.

Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Σημειώνουμε ότι για τους σκοπούς επεξεργασίας Α και Δ η υποχρέωση παροχής των δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση σας για τη σύναψη σύμβασης (ως προς το σκοπό Α) και για τη δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας μας (ως προς το σκοπό Δ). 

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).

 

 

 

8. Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

 

Η εταιρία μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

 

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookie);

Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «μόνιμα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «μόνιμα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

 

Χρησιμοποιεί η επιχείρησή μας Cookies;

Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας λειτουργική και προσφιλής προς τους χρήστες μας.

 

Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε;

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους cookie:

 

Απαραίτητα cookies:

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας καθιστούν δυνατή την περιήγηση σε αυτήν και τη λειτουργική της χρήση. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του επισδκέπτη. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού μας Τόπου.

 

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων):

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον Δικτυακό μας Τόπο να θυμάτε τις επιλογές του χρήστη ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά αφορούν την περιήγησή του χρήστη στην ιστοσελίδα μας  αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σου σε άλλους ιστότοπους. Αν ο χρήστης δεν δεχτεί αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και να περιοριστεί η πρόσβαση τοιυ χρήστη σε περιεχόμενό της.

 

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

Cookies στόχευσης/διαφήμισης:

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στενευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται για να "θυμούνται" την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας  χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

 

Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σας των Cookies του ιστοσελίδας μας ακολουθήστε τις σχετικές αναφορές στο φυλομετρητή σας.

 

9. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 1/3/2019. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.